Flyer Gas Embargo – Übersetzung

English translation

What is the gas-embargo?

 • Germany still imports 35% (2021: 55%) of their gas from Russia which is mainly used by the industries and households for heat production and sometimes electricity generation. (1)
 • The gas-embargo describes the governmental ban of gas imports from Russia.

Why do we need an embargo?

 • Our imports finance the war in the Ukraine – gas-embargo for democracy and peace
 • Since the beginning of the war (24.2.22) Germany has spent over 24 billion Euros on Russian coal, oil and gas. (2)
 • The embargo is an important step for the energy turnaround and the observance of the Parisian climate goals.
mythreality
mass unemploymentunemployment rate without embargo 5,0 % unemployment rate with embargo (3) 2022 → 5,2% 2023 → 6,0%
economic ruin for Germany

economic effect is less sensible compared to the covid pandemic and bearable (4)
personal financial ruin because of increasing priceslow income households are already mostly affected by increase of prices without embargo → more social contributions with stronger focus on low-income earners from politics are needed to support the people (5)

Why LNG is not a long term alternative (6)

 • LNG = liquid gas
 • Germany needs to build terminals first which would take at least 2 years → no short term solution which we need right now
 • is not energetically needed as long term compensation for gap that is created by embargo
 • usage contributes to constant rising of emissions (liquefying of gas needs a lot of energy)
 • decrease of demand for gas in future -> risk of loss of investments

How will the embargo work?

 • short term increase of the usage of coal + floating LNG-terminals
 • gas reserves need to be filled up until winter (current state: filled up by 28%)
  • Germany let itself be dependent on one exporter + didn’t expand renewable energies enough at all -> dilemma between two non satisfying options
   • USA/Canada: Fracking, short term contracrs
   • Katar: human rights + violations long term contracts which contradict climate goals
  • more imports from for example norway
 • coorperation in euorpe + mutual support
 • saving energy (decrease demand for gas) -> general speed limit, restrictions for industries (cutting down production), political icitations to save ! focus on renewable energies + heat pumps to finally reach an independet and sustainable supply of energy !

Quellen

(1) https://www.deutschlandfunk.de/energieversorgung-russland-deutschland-100.html

(2) https://beyond-coal.eu/russian-fossil-fuel-tracker/

(3) https://www.capital.de/wirtschaft-politik/wie-schlimm-waere-ein-erdgas-embargo-wirklich–31799616.html

(4) https://www.diw.de/de/diw\_01.c.840044.de/publikationen/wochenberichte/2022\_17\_1/hohe\_energiepreise\_\_aermere\_haushalte\_werden\_trotz\_entlastungspaketen\_staerker\_belastet\_als\_reichere\_haushalte.html#section4

(5) https://www.diw.de/de/diw_01.c.840044.de/publikationen/wochenberichte/2022_17_1/hohe_energiepreise__aermere_haushalte_werden_trotz_entlastungspaketen_staerker_belastet_als_reichere_haushalte.html

(6) https://www.youtube.com/watch?v=RWJv1JD3H7w

Ukraine translation

Український переклад

Що таке газове ембарґо?

Німеччина досі імпортує 35% природного газу з Росії, який в основному використовується промисловістю, а також домогосподарствами для обігріву і частково для генерації електроенергіїю Газове ембарґо описує державну заборону на імпорт природного газу з Росії.

Навіщо нам потрібне газове ембарго?

• Імпорт газу і нафти у Європу фінансує війну в Україні – газове ембарго – демократію і мир

• З початку повномасштабної війни (24.2.22) Німеччина заплатила Росії понад 24 мільярди євро за вугілля, нафту і природний газ.2

• Це важливий крок для миру в Україні та її Боротьбі за демократію.

• Важливий крок на шляху до енергетичного переходу та дотримання Паризьких кліматичних цілей

МіфиРеальність
Масове безробіттяРівень безробіття без ембарго 5,0 % Рівень безробіття з ембарго 2022 → 5,2%, 2023 → 6,0%
Економічний крах для НімеччиниЕкономічний ефект схожий на ефект від ковід-пандемії → грамотна економічна політика + відповідні Інвестиції (необхідність енергетичного переходу) Компенсує вплив ембарґо

Інше: економічний ефект менш серйозний, ніж від ковіду і також може компенсуватися
Особисте фінансове банкрутство, на яке впливає зростання цінДомгосподарства з низьким рівнем доходу навіть без ембарго страждають найбільше → політики все ще повинні приділяти Більше уваги Підтримці людей з низьким рівнем доходу


Чому Зріджений Природний Газ (ЗПГ/LNG) не є довгостроковою альтернативою6

• Німеччина повинна спочатку побудувати термінали, що займе мін. 2 роки → немає короткострокового рішення, яке нам потрібно прямо зараз для незалежності від росії

• використання сприяє постійному зростанню викидів (Процес зрідження вимагає багато енергії), немає “перехідної технології”, тому що це занадто повільно і шкідливо для клімату

 • Попит на природний газ знизиться в майбутньому → ризик: цемент втратить інвестиції і знизиться кількість непотрібних викидів у наступні десятиліття

Як втілити ембарґо

 • Короткострокове збільшення використання вугілля (кліматичні цілі все ще можуть бути досягнуті)

• Короткочасне використання тимчасового (плаваючого) LNG-терміналу

• Поповнення газосховищ на зиму (поточний рівень: 28%)

 • оскільки Німеччина зробила себе залежною від експортера + не розширила достатньо відновлювані джерела енергії, існує дилема між двома незадовільними варіантами:

Катар: порушення прав людини, довгострокові контракти суперечать Кліматичним цілям

США / Канада: шкідливий для довкілля фрекінґ (розщеплення шарів гірських порід під високийм тиском для вивільнення газу/нафти), але короткострокові контракти

 • більше імпорту з напр. Норвегії

Європейське співробітництво + взаємна підтримка

Економія енергії (зниження попиту на газ) → напр. обмеження швидкості, обмеження для промисловості, політичні пропозиції щодо економії і т.д.

Треба Зосередитися на відновлюваних джерелах енергії + теплових насосах, щоб, нарешті, створити незалежне і стійке Енергопостачання!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert